Zemsta

35 tekstów – auto­rem jest Zem­sta.

Rzeczy, które kiedyś były dla nas ab­strak­cją, stały się codziennością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 11:01

XXI wiek

Nie wiem czy wiesz, lecz XXI wiek już mamy,
i czy chcesz, czy nie, on na­dal będzie stały.
Piszę ten wier­sz, aby zadręczyć Was pytaniami..

Gdzie uczu­cie wrażli­wości, które w nas przebywało?
Gdzie po­moc i współczucie?
Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 kwietnia 2012, 12:51

Choroba

Czy kiedy­kol­wiek przewidywałeś,
że naj­bliższa Ci osoba,
którą znałeś,
będzie fa­tal­nie chora?

Przes­ta­nie jeść,
pra­widłowo funkcjonować,
zdro­wo myśleć;
będzie od Ciebie uciekać..

Zacznie Cie poniżać,
trak­to­wać jak ziele,
które można deptać,
i wy­rywać mu korzenie.

Za­kopie wrażliwość,
za­pom­ni o miłości,
za ka­mieniuje radość.
przes­ta­nie współczuć.

Nie będzie umiał zapanować,
nad uczu­ciem pustki,
która zacznie go wypełniać,
dop­ro­wadzając do klęski.

Będzie rozmyślać,
nad pla­nem ucieczki,
aby napełnić,
ka­mień, którym się stał.

Tak, zap­rzy­jaźnił się z alkoholem. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 kwietnia 2012, 00:48

Moje problemy

Co mam w życiu robić?
Kim mam być?
Mo­je pas­je, hobby?
Ja­kie są?
Już się gu­bię.
Każdy wy­maga ode mnie cze­goś innego,
szczególnie tych rzeczy,
w których sa­mi są wyśmienici.
Radzą, aby zro­bić to, tamto.

Czy oni nie widzą,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 lutego 2012, 20:40

A może by tak:
1.Usiąść,
2. Pomyśleć,
3. Rozważyć,
4. Zapomnieć.
Każdy ma zaw­sze prob­lem z 4 punktem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 lutego 2012, 20:55

Jak nis­ko mu­simy spaść, aby wie­dzieć czym jest po­niżenie?  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2012, 22:26

Paradoks

Niewi­domy – po­kocha Twój wygląd.
Pa­rali­tyk – po­kocha Twój sport.
Niepełnos­praw­ny – po­kocha Twój charakter.
Al­ko­holik – po­kocha Twoją ab­sty­nen­cję.
Nar­ko­man – po­kocha Two­je szczęście.
Pa­lacz – po­kocha Twój zapach.
In­te­ligen­tny – po­kocha tak jak niewi­domy, paralityk, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 lutego 2012, 20:43

A może by tak, cie­szyć się ze zdro­wia, bez myśli, że ktoś ma gorzej? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2012, 14:44

Świat zmienia się wraz z ludźmi, a ludzie co­raz częściej zaczy­nają mówić cy­tata­mi, nie umiejąc, wy­razić się włas­ny­mi słowami. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 stycznia 2012, 00:35

Tyl­ko nieliczni pot­ra­fią żyć z raną, za­daną przez Miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2011, 22:49

Zemsta

Zemsta

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność